Kansli

Vilma Thulin Hollerup

Vill du komma i kontakt med kansli och shop så gör du det enklast via info@ragk.se eller 046-820 14.

Bana

Head Greenkeeper

Peter Jönsson (Peppe)

Greenkeeper

Markus Georgsson

Greenkeeper

David Sandquist

Banpersonalen får under hela året hjälp av ideella krafter, Peppes Crew.

Vill du komma i kontakt med banan så gör du det enklast via bana@ragk.se