Om Romeleåsens Golfklubb

Vår anläggning

Anläggningen är en 18-håls parkbana med ett stort övningsområde inkluderande Driving range med fri slaglängd, en 6-håls korthålsbana med tre utslag per hål och en 9-håls Footgolfbana.

I vårt klubbhus har vi vår restaurang, en golfshop och vårt kansli. I anslutning till klubbhuset har vi förråd med vagnar och golfbilar.

Vi har en maskinhall och personal som ser till att vi har en fantastisk finish på vår golfbana.

Vi är två föreningar

Klubben består av två föreningar. En ekonomisk förening (EF) och en idrottsförening (IF). Såväl styrelse som klubbens kommittéer med ansvar för anläggning, bana, träning, tävling och arrangemang arbetar ideellt. Klubben har anställd personal för operativ ledning, bana, shop och kansli som verkar tillsammans med arrendatorer i restaurang och träning.

Vision

”En unik anläggning med stolta medlemmar och fantastiska omdömen.”

(Denna vision togs fram av styrelsen 2023. Mer information om vilka strategiska initiativ denna vision bottnar i kan ni läsa under organisation/styrelse.)

Utvecklingsarbete

Vårt utvecklingsarbete fokuserar på att utveckla vår mark – till glädje och nytta för både golfspelare och andra besökare. Vi har sedan många år spårdragning vid snö för längdåkning och sedan 2023 hyrt ut mark för etablering av Discgolf.

Under 2024 kommer vi fortsätta utvecklingen av vår anläggning med stort fokus på banutveckling, profilering generellt samt nätverksbyggande.

Välkommen till Romeleåsens Golfklubb!

Vår historia

Det började den 28 september 1968

Den 28 september 1968 samlades följande personer: Nils Hammar, J.H. Zethraeus, Claes Ramsgård, Henrik Zaethraeus, Olof Pettersson, Pelle Queckfeldt, John Matiasson, Louise Hammar och Rolf Grönwald. Målsättningen var att få 9 hål klara till hösten 1970 och ytterligare 9 hål till hösten 1971.

Man bestämde att bilda Romeleåsens Golfklubb. Målsättningen var redan från början att bygga en utmanande 18-hålsbana, puttinggreen, drivingrange samt klubblokaler, varvid man tänkte sig att blivande medlemmar skulle bidraga en hel del med egna arbeten.

Banarkitekt Douglas Brasier

I oktober 1968 beslöts att golfklubben skulle vara en ekonomisk förening och som banarkitekt kontaktades Douglas Brasier. Senare i samma månad hade man ett introduktionsmöte på Östarps Gästgivaregård. Den 30 november 1968 hölls konstituerande möte på Östarp.

Styrelsen bildades och vägen framåt

Styrelsen fick följande utseende: Claes Ramsgård (ordf), Louise Hammar (sekr), Gert Liedholm (v.ordf), G.H. Zethraeus (kassör), Curt Ohlin, Olof Pettersson och S.U. Queckfeldt.

  • Det är inte förrän år 1972 som Nils Hammar säljer marken till klubben, han väljer dock att behålla gården (idag ägd av MiLgårdarna).
  • 1974 var ett viktigt år då 18 hål blev spelbara och då är vi nästan 800 medlemmar.
  • Den nya klubbhuset invigs 1980 och är samma hus som vi har idag.
  • 1991 bildas den ideella föreningen.
  • Ett år senare, 1992, byggs vad vi idag kallar gamla korthålsbanan och övningsfält.
  • 2021 anläggs en helt ny korthålsbanan och övningsfält.