Tävlingskommittén

Ansvarar för vår tävlingsverksamhet.

Kommittémedlemmar:

Thomas Jönsson
Rickard Davidsson
Victor Nordgaard
Svante Lennerstedt
Jörgen Bengtsson

Kontaktperson:

Mats Sandquist mats@sandquist.nu