Dam- och trivselkommitté

Ansvarar för vår damverksamhet samt är involverade i våra trivselaktiviteter.

Kommittémedlemmar:

Monica Andersson
Christina Sandquist
Eva Jönsson
Pia Tidén
Linda Rylander Berlin

Kontaktperson:

Monica Andersson monica.blentarp@gmail.com