Sportkommitté

Ansvarar för träning, tävling och spel

Kommittémedlemmar:      Mats Berggren, Anders Petersson, Thomas Jönsson

Kontaktperson:                  Mats Berggren, matsberggren69@gmail.com