Sportkommitté

Ansvarar för träning, tävling och spel.

Kommittémedlemmar:
Mats Berggren, Anders Petersson, Thomas Jönsson

Kontaktperson:
Mats Berggren, matsberggren69@gmail.com