Medlemskommitté

Ansvarar för aktiviteter, medlemsengagemang och trivsel

Kommittémedlemmar:      Malin Lenneryd, Pia Tidén, Eva Jönsson, Christina Sandquist och Anders Tidén

Kontaktperson:                  Malin Lenneryd, malin.lenneryd@gmail.com