Medlemskommitté

Ansvarar för aktiviteter, medlemsengagemang och trivsel.

Kommittémedlemmar:
Malin Lenneryd, Pia Tidén, Eva Jönsson och Anders Tidén

Kontaktperson:
Malin Lenneryd, malin.lenneryd@gmail.com