Anläggningskommitté

Ansvarar för anläggningen; mark, bana, fastigheter och maskinpark.

Kommittén är organiserad i två utskott; en för bana och en för fastigheter.

Kommittémedlemmar:      Micael Eliasson, Peter Jönsson, Anders Petersson, Lars-Göran Henriksson,  Thomas Jönsson

Kontaktperson:                  Micael Eliasson, micael.eliasson@med.lu.se