Vår miljö

Miljön på Romeleåsen är vida känd och beundrad

Naturligtvis innebär detta också ett viktigt arv att förvalta och som förening arbetar vi löpande med både den fysiska och psykiska miljön.
Värdegrundsarbete och arbetsmiljö är hörnstenar i vår verksamhet.

I bland dokumenten nedan kan ni läsa mer om den kartläggning som gjorts av både flora och fauna på vår golfklubb.

Miljödokument