Historia

Så här började det…

Den 28 september 1968 samlades följande personer: Nils Hammar, J.H. Zethraeus, Claes Ramsgård, Henrik Zaethraeus, Olof Pettersson, Pelle Queckfeldt, John Matiasson, Louise Hammar och Rolf Grönwald. Målsättningen var att få 9 hål klara till hösten 1970 och ytterligare 9 hål till hösten 1971.

Man bestämde att bilda Romeleåsens Golfklubb. Målsättningen var redan från början att bygga en utmanande 18-hålsbana, puttinggreen, drivingrange samt klubblokaler, varvid man tänkte sig att blivande medlemmar skulle bidraga en hel del med egna arbeten.

I oktober 1968 beslöts att golfklubben skulle vara en ekonomisk förening och som banarkitekt kontaktades Douglas Brasier. Senare i samma månad hade man ett introduktionsmöte på Östarps Gästgivaregård. Den 30 november 1968 hölls konstituerande möte på Östarp.

Styrelsen fick följande utseende: Claes Ramsgård (ordf), Louise Hammar (sekr), Gert Liedholm (v.ordf), G.H. Zethraeus (kassör), Curt Ohlin, Olof Pettersson och S.U. Queckfeldt.

  • Det är inte förrän år 1972 som Nils Hammar säljer marken till klubben, han väljer dock att behålla gården (idag ägd av MiLgårdarna).
  • 1974 var ett viktigt år då 18 hål blev spelbara och då är vi nästan 800 medlemmar.
  • Den nya klubbhuset invigs 1980 och är samma hus som vi har idag.
  • 1991 bildas den ideella föreningen.
  • Ett år senare, 1992, byggs vad vi idag kallas gamla korthålsbanan och övningsfält.
  • 2021 anläggs en helt ny korthålsbanan och övningsfält.