Reklam i Guldkanalen

Köp medlemskap för 2024 under september – spela fritt resten av 2023. Läs mer här…

Resultat Mini KM

Resultat Mini KM!

Anders Petersson – par

Robert Karlsson – +2

Mats Hansson – +5

 

Stort grattis till er!

 

 

Golfamore Events

Lördagen den 26 augusti genomför vi MinHusbil Open i regi av Golfamore Events.