TÄVLINGSBESTÄMMELSER

De allmänna tävlingsbestämmelserna gäller vid alla klubbtävlingar på Romeleåsens Golfklubb. Samtliga deltagare vid tävlingsdagen förutsätts känna till dessa.

Dessutom gäller:

  • Regler för golfspel 2024
  • SGFs Spel-och Tävlingshandbok (SoT) 2024
  • Lokala regler, bestämmelser och ordningsregler
  • Amatörbestämmelser
  • Företagsgolf och RFs stadgar kap.12, Tävlingar

Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.

GENERELLT

För att få starta i klubbens tävlingar fordras att årets medlemsavgift för aktivt medlemskap i erkänd golfklubb har betalats.

Generellt får alla som uppfyller ovanstående delta i klubbtävlingar. Eventuella undantag anges i inbjudningar.

På klubbens samtliga tävlingar är det begränsat antal spelare.

Husdjur får ej medföras av spelare eller caddie som deltar i tävling.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram, bestämmelser och klassindelningar. Tävlingskommittén utser tävlingsledare och tävlingsfunktionärer. Samtliga tävlingar skall sanktioneras av tävlingskommittén eller styrelsen

Tillfälliga regler och särskilda tävlingsbestämmelser anslås i klubbhuset och/eller på hemsidan.

VARDAGSMEDLEMMAR

Vardagsmedlemmar äger rätt att delta i klubbens tävlingar inom ramen för sin speltid.

Vardagsmedlemmar betraktas som greenfeespelare vid deltagande i tävlingar på lördagar, söndagar och helgdagar.

ANMÄLAN

Anmälan till tävling görs via www.golf.se ”Min Golf”.

I samband med anmälan kan också anmälningsavgiften betalas.

Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits i tävlingsbestämmelserna.

Startlista publiceras på www.golf.se/ ”Min Golf” som regel senast klockan 15.00 dag före tävling.

Efteranmälan till tävling kan göras genom att kontakta tävlingsledaren via mail. I mån av plats kan efteranmälan godkännas, tävlingsledaren bedömer och beslutar. Tillkommande avgift för efteranmälan är 50 kronor.

AVANMÄLAN

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång genom www.golf.se ”Min Golf”. Anmälningsavgiften återbetalas då, kontakta kansliet om anmälningsavgiften är betald i samband med anmälan.

Om avanmälan sker efter att anmälningstiden gått ut, återbetalas inte anmälningsavgiften.

Om spelaren uteblir utan att meddela tävlingsledaren per mail skall spelaren betala dubbel anmälningsavgift.

Anmälningsavgift och extra avgift ska regleras av spelaren innan start sker i nästa tävling. Tävlingsförbud gäller tills avgiften är betald.

TÄVLINGSGREENFEE 2024

Förutom specificerad anmälningsavgift erlägger greenfeespelare en tävlingsgreenfee. Denna är under 2024 för seniorer 250 kr och för juniorer 150 kr om inte annat meddelats i inbjudan.

LAGTÄVLINGAR

Vid lagtävlingar gäller att högst 50% av lagmedlemmarna får vara födda senare än 2004. Dispens kan ges om laget bara innehåller spelare födda senare än 2004. I det fall krävs en markör (senior) som laget själv ordnar.

Samtliga spelare skall inneha hcp 54 eller lägre och spela från angiven tee om inte annat möjliggörs.

PRISUTDELNING

Prisutdelning förrättas klassvis snarast efter tävling om ej annat meddelas.

Spelare som enligt resultatlistan skall erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris och priset tillfaller nästa deltagare i prislistan.

Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud. Tävlingsledaren skall ha fått sådan begäran senast när spelaren hämtar ut scorekortet.